Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora/Głównego Specjalisty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA/INSPEKTORA/GŁÓWNEGO SPECJALISTY
W WYDZIALE BUDOWNICTWA
w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
(dotyczy naboru ogłoszonego dnia 18.11.2019 roku)

Starosta Średzki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adam Trawiński zamieszkały w Garbach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po dokonaniu  selekcji końcowej, zgodnie z rozdziałem X Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/2009 Starosty Średzkiego, dotyczącego „Procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne  stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego” – na ww. stanowisko został wybrany  Pan Adam Trawiński, który spełnił stawiane przez pracodawcę wymagania oraz wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Środa Wielopolska, 11 lutego 2020 roku