Ogłoszenie w sprawie rzeczy znalezionych

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie rzeczy znalezionych  

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej,  p o s z u k u j e  właściciela kluczy znalezionych w sierpniu w Środzie Wielkopolskiej, na ul. Kórnickiej.

W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, pok.116 (parter) tel. 61 285-80-51 wew.153