Ogłoszenie w sprawie rzeczy znalezionych


O G Ł O S Z E N I E

w sprawie rzeczy znalezionych  


Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej,  p o s z u k u j e  właściciela pieniędzy znalezionych w czerwcu w Środzie Wielkopolskiej.

W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z  pracownikiem Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 - Punkt Obsługi Klienta, tel. 61 285-80-51 wew.225