Informacja o stanie mienia Powiatu Średzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 rokuInformacja o stanie mienia Powiatu Średzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku - do pobrania (plik pdf)Uchwała Nr 386/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego