Informacje dot. umów zawieranych w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych - 2020 rok

ID.272.8.2020 - Informacja z dnia 27 maja 2020 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Strzelecka 23 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg powiatowych  - do pobrania

ID.272.8.2020 - Informacja z dnia 29 czerwca 2020 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Strzelecka 23 na wykonywanie powierzchniowego utrwalania dróg powiatowych - do pobrania

__________________________________________________________

ID.272.3.2020 - Informacja z dnia 27 stycznia 2020 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych - do pobrania.

ID.272.3.2020 - Informacja z dnia 6 marca 2020 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych - do pobrania


__________________________________________________________

ID.272.2.2020 - Informacja z dnia 27 stycznia 2020 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz wycinkę drzew - do pobrania.

ID.272.2.2020 - Informacja z dnia 6 marca 2020 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz wycinkę drzew - do pobrania

_