Zamówienia z wolnej ręki

Informacje dot. umów zawieranych w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych - 2019 rokOP.272.7.2019 - Informacja z dnia 22 lipca 2019 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i 3736P w miejscowości Śnieciska" - do pobrania

OP.272.7.2019 - Informacja z dnia 13 sierpnia 2019 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i 3736P w miejscowości Śnieciska" - do pobrania

________________________________________________________

OP.272.1.2019 - Informacja z dnia 3 stycznia 2019 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania

OP.272.1.2019 - Informacja z dnia 11 lutego 2019 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania