Zamówienia z wolnej ręki

Informacje dot. umów zawieranych w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych - 2018 rok


OP.272.29.2018 - Informacja z dnia 2 listopada 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej do pobrania

____________________________________________________________

OP.272.28.2018 - Informacja z dnia 21 listopada 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne - do pobrania

OP.272.28.2018 - Informacja z dnia 26 października 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne - do pobrania

____________________________________________________________________


OP.272.27.2018 - Informacja z dnia 21 listopada 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania

OP.272.27.2018 - Informacja z dnia 26 października 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania

_____________________________________________________________________________

Informacja z dnia 18 października 2018 r. o zamiarze zawarcia przez Powiat Średzki umowy wykonawczej z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 (art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych)  - do pobrania

Informacja z dnia 14 listopada 2018 r. o zawarciu przez Powiat Średzki umowy wykonawczej z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 (art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych)  - do pobrania

Przedmiot zamówienia: realizacja obowiązkowego zadania własnego Powiatu z zakresu ochrony zdrowia określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) obejmującego zapewnienie niezbędnej infrastruktury medycznej Szpitalowi im. Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej.

______________________________________________________________________


OP.272.26.2018 - Informacja z dnia 12 października 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P Mchy - Chwalęcin - do pobrania

_________________________________________________________________________

OP.272.23.2018 - Informacja z dnia 17 października 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki, 
w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego -do pobrania

OP.272.24.2018 - Informacja z dnia 14 września 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania
__________________________________________________________________________

OP.272.23.2018 - Informacja z dnia 12 października 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadania pn. Przebudowa parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania

OP.272.23.2018 - Informacja z dnia 13 września 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Przebudowa parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej - do pobrania
__________________________________________________________________________

OP.272.22.2018 - Informacja z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin - do pobrania
__________________________________________________________________________

OP.272.21.2018 - Informacja z dnia 12 października 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne - do pobrania

OP.272.21.2018 - Informacja z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne - do pobrania
_________________________________________________________________________

OP.272.19.2018 - Informacja z dnia 25 września 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadania dotyczącego położenia nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3662P na odcinku Janowo-Dębicz - do pobrania

OP.272.19.2018 - Informacja z dnia 19 sierpnia 2018 r. o udzieleniu zamówienia przez Powiat Średzki,  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadań dotyczących powierzchniowego podwójnego utrwalania nawierzchni oraz położenia nakładek asfaltowych na wskazanych odcinkach  dróg powiatowych i gminnych  - do pobrania

OP.272.19.2018 - Informacja z dnia 5 lipca 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadań dotyczących powierzchniowego podwójnego utrwalania nawierzchni oraz położenia nakładek asfaltowych na wskazanych odcinkach  dróg powiatowych i gminnych  - do pobrania
___________________________________________________________________________

OP.272.15.2018 - Informacja z dnia 19 lipca 2018 r. o udzieleniu  zamówienia przez Powiat Średzki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska na odcinku Zielniki - Środa Wielkopolska- w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego- do pobrania

OP.272.15.2018 - Informacja z dnia 6 czerwca 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska na odcinku Zielniki - Środa Wielkopolska- w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - do pobrania
___________________________________________________________________

OP.272.14.2018 - Informacja z dnia 6 czerwca 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Przebudowa odcinka ul. Poselskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3714P - do pobrania
____________________________________________________________________________

OP.272.10.2018 - Informacja z dnia 5 czerwca 2018 r. o udzieleniu  zamówienia przez Powiat Średzki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 na wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalania nawierzchni następujących dróg: droga gminna Lorenka - Annopole, droga gminna Trzebisławki, droga gminna Zielniki - wieś, droga gminna Pętkowo, droga powiatowa nr 3670P na odcinku Szlachcin - Nietrzanowo, droga powiatowa nr 3669P na odcinku Rumiejki - Szlachcin, droga powiatowa nr 3733P na odcinkach Szlachcin - Brzezie i Brzezie - Chocicza, droga powiatowa nr 3732P na odcinku Henrykowo - Chudzice - do pobrania.

OP.272.10.2018 - Informacja z dnia 10 maja 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Położenie warstwy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3667P na odcinku Starkówiec Piątkowski - Szlachcin oraz powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni następujących dróg: droga gminna Lorenka - Annopole, droga gminna Trzebisławki, droga gminna Zielniki - wieś, droga gminna Pętkowo, droga powiatowa nr 3670P na odcinku Szlachcin - Nietrzanowo, droga powiatowa nr 3669P na odcinku Rumiejki - Szlachcin, droga powiatowa nr 3733P na odcinkach Szlachcin - Brzezie i Brzezie - Chocicza, droga powiatowa nr 3732P na odcinku Henrykowo - Chudzice - do pobrania

__________________________________________________________________________________

OP.272.6.2018 - Informacja z dnia 5 czerwca 2018 r. o udzieleniu  zamówienia przez Powiat Średzki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5  na wykonanie zadania pn. Rozbudowa drogi nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko- do pobrania.

OP.272.6.2018 - Informacja z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. Rozbudowa drogi nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko - do pobrania

__________________________________________________________________________

OP.272.1.2018 - Informacja z dnia 14 marca 2018 r. o udzieleniu  zamówienia przez Powiat Średzki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowemu Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5  na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania.

OP.272.1.2018 - Informacja z dnia 9 lutego 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy
przez Powiat Średzki z Powiatowym Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego - do pobrania