2017 rok

Ogłoszenie w sprawie rzeczy znalezionych -

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie rzeczy znalezionych  

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej,  p o s z u k u j e  właścicielki damskiej torebki znalezionej 14 marca 2017 roku w Środzie Wielkopolskiej (nad jeziorem). W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z  pracownikiem Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, pok.116 (parter), tel. 61 285 80 51.
- poszukujemy właściciela telefonu komórkowego znalezionego 2 września 2017 r.
- poszukujemy właściciela klucza od samochodu
poszukujemy właściciela kluczy znalezionych 23.09.2017 w lesie w Czarnotkach.
- poszukujemy właściciela kluczy znalezionych w sierpniu na ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej.
- poszukujemy właściciela kluczy znalezionych w sierpniu na ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej.
dot. pieniędzy znalezionych w czerwcu w Środzie Wielkopolskiej.
- poszukujemy właścicieli kluczy oraz klucza i pilota od samochodu.
poszukujemy właścicielki torebki damskiej znalezionej 14 marca 2017 r. w Środzie Wielkopolskiej.