2016 rok

Ogłoszenie w sprawie rzeczy znalezionych


O G Ł O S Z E N I E

w sprawie rzeczy znalezionych
 

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. p o s z u k u j e  właścicieli     telefonu  komórkowego znalezionego  na początku lutego 2016 r. w Środzie Wielkopolskiej na ul. Lipowej oraz portfela damskiego.

W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pok. 314 (II piętro)  tel. 61 286-62-39
 
 
- poszukujemy właściciela roweru lipca 2016 r. w Środzie Wielkopolskiej na Os.Jagiellońskim.
znalezionych 8 lipca 2016 r. w Środzie Wielkopolskiej
- poszukujemy właściciela telefonu komórkowego oraz portfela damskiego.