2015 rok

Ogłoszenie w sprawie znalezionego roweru i kluczy

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie rzeczy znalezionych
 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.,  p o s z u k u j e  właściciela roweru znalezionego 3 września 2015 r. w Środzie Wlkp. na ul. Niedziałkowskiego w pobliżu marketu „Biedronka", kluczy znalezionych w grudniu 2015 r. w Środzie Wlkp. na ul. Paderewskiego.

W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z  pracownikiem Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pok.120 (parter), tel. 61 286-62-19