Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XXVIII/200/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-09-16 09:21:57Paulina Tokarek
Uchwała Nr XXVIII/209/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuUtworzenie dokumentu2020-09-16 09:09:08Paulina Tokarek
Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-09-16 08:53:12Paulina Tokarek
Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-09-16 08:52:42Paulina Tokarek
Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-09-16 08:52:20Paulina Tokarek
Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-09-16 08:51:13Paulina Tokarek
Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuUtworzenie dokumentu2020-09-16 08:50:50Paulina Tokarek
Uchwała Nr XXVIII/207/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-09-16 08:42:28Paulina Tokarek
FB.3052.1.2020 – zaproszenie do złożenia ofert na „Obsługę bankową budżetu Powiatu Średzkiego oraz jego jednostek organizacyjnych”Modyfikacja dokumentu2020-09-15 13:06:07Paulina Tokarek
FB.3052.1.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Średzkiego oraz jego jednostek organizacyjnych"Utworzenie dokumentu2020-09-15 13:05:28Paulina Tokarek
OS.042.1.2019 - zawiadomienie o wyborze oferty na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”Modyfikacja dokumentu2020-09-15 12:59:28Paulina Tokarek
ID.272.9.2020 - Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - PętkowoUtworzenie dokumentu2020-09-15 12:49:35Anna Ambroży
ID.272.9.2020 - Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - PętkowoPublikacja dokumentu2020-09-15 12:49:20Anna Ambroży
Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-09-15 11:06:39Paulina Tokarek
Uchwała Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Modyfikacja dokumentu2020-09-15 10:06:26Paulina Tokarek
Uchwała Nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.opModyfikacja dokumentu2020-09-15 10:05:14Paulina Tokarek
Uchwała Nr XXVIII/203/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-09-15 10:04:42Paulina Tokarek
Uchwała nr XXVIII/199/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-09-15 10:02:33Paulina Tokarek
Uchwała Nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.opModyfikacja dokumentu2020-09-15 09:58:49Paulina Tokarek
Uchwała Nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.opUtworzenie dokumentu2020-09-15 09:27:44Paulina Tokarek