Programy realizacji zadań publicznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020 - została przyjęta uchwałą Nr XXV/146/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=2089