Programy realizacji zadań publicznych

Program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

   

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:- na 2019 rok
- program przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego 14 listopada 2018 r. Uchwałą Nr LXVII/560/2018 - http://bip.powiatsredzki.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchway-2018-rok-v-kadencja.html?pid=17102

- na 2018 rok
- program przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego 22 listopada 2017 r. Uchwałą Nr LIV/393/2017 - http://bip.powiatsredzki.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchway-2017-rok-v-kadencja.html?pid=15685

 • sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok - do pobrania (plik pdf)

- na 2017 rok
- program przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego 15 listopada 2016 r. Uchwałą Nr XXXVI/236/2016 - http://powiatsredzki.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchway-2016-rok-v-kadencja.html?pid=14172

 • sprawozdanie z realizacji programu za 2017 rok - do pobrania (plik pdf)

- na 2016 rok
- program przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego 26 października 2015 r. Uchwałą Nr XVI/96/2015 - http://bip.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchway-2015-rok-v-kadencja.html?pid=13051

 • sprawozdanie z realizacji programu za 2016 rok - do pobrania (plik pdf)

- na 2015 rok
- pragram został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego 28 października 2014 r. Uchwałą Nr LV/314/2014 -  http://bip.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2014-rok-iv-kadencja.html?pid=12251


 • sprawozdanie z realizacji programu za 2015 rok - do pobrania (plik pdf)


- na 2014 rok - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 28 listopada 2013 roku Uchwałą Nr XLII/244/2013  - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2013-rok-iv-kadencja.html?pid=4156

- na 2013 rok - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 27 listopada 2012 roku uchwałą Nr XXIX/172/2012 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2012-rok-iv-kadencja.html?pid=3816
 
 • Sprawozdanie z realizacji programu za 2013 r. - do pobrania

- na 2012 rok - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 22 listopada 2011 roku uchwałą Nr XV/90/2011 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2011-rok-iv-kadencja.html?pid=3397

 • Sprawozdanie z realizacji programu za 2012 rok - do pobrania

- na 2011 rok - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 27 października 2010 r. uchwałą Nr XLIII/257/2010 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2010-rok.html?pid=2937 

 • Sprawozdanie z realizacji programu za 2011 rok - do pobrania
   
- na 2010 rok - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 24 listopada 2009 r. uchwałą Nr XXXV/201/2009 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2009-rok.html?pid=2442

 • Sprawozdanie z realizacji programu za 2010 rok - do pobrania

 

- na 2009 rok - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 4 listopada 2008 r. uchwałą Nr XXI/135/2008 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=2038

 • Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie oceny realizacji programu za 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • Sprawozdanie z realizacji programu za 2009 rok - do pobrania  

- na 2008 rok
- program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 11 grudnia 2007 r. - uchwałą Nr XII/83/2007 -
http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2007-rok.html?pid=1703


-  na 2007 rok
  - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego - Uchwała Nr XXXVI/252/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 r.

- na 2006 rok
  - program został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego - Uchwała Nr XXIX/204/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.

- na 2005 rok
- zobacz (plik pdf) został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 21 października 2004 r.- uchwała Nr XVIII/110/2004.


- na 2004 rok
- zobacz (plik pdf) został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 20 maja 2004 r.- uchwała Nr XV/88/2004.