Programy realizacji zadań publicznych

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego.

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego został przyjęty uchwałą Nr V/33/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2003 r.