Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 70 80 
fax. 61 285 41 76
e-mail:  psse.srodawlkp@pis.gov.pl
www: http://pssesrodawielkopolska.pis.gov.pl/

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Maria Deręgowska