Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na 2020 rok - aktualizacja nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na 2020 rok  - aktualizacja nr 1 z 07.05.2020 r. - do pobrania