Petycje kierowane do Starosty Średzkiego

Petycje złożone w 2020 roku

 

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

 

 

 

 

 petycja

Petycja dotycząca doświetlenia przejścia dla pieszych, zamontowania elementów odblaskowych oraz instalacji sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2468P w Łęknie

 20.02.2020 r.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia z uwzględnieniem art. 15 zzs ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 -

 

 

 

odpowiedź

 

2.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

 

 

petycja

Petycja dotycząca budowy chodnika od początku drogi 3680P na długości 170 m w związku z realizacją zadania „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin-Szypłów” oraz postawienie znaku Stop

 

11.03.2020 r.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia z uwzględnieniem art. 15 zzs ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 

odpowiedź

 3.    

 

Petycja została przekazana wg właściwości

 

 

     

 

4.

Kancelaria Gniatkowski ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań

 

petycja

Petycja w przedmiocie podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi

 09.04.2020 r.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia z uwzględnieniem art. 15 zzs ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 

 odpowiedź

5.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

 petycja Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w Sulęcinie

29.06.2020 r.

 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.  

Wydział Inwestycji i Dróg tut. Starostwa,

Komendant Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej,

 Wójt Gminy Krzykosy

 odpowiedź

6.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

petycja Petycja w sprawie zamontowania progu zwalniającego w m. Sulęcinek

07.08.2020 r.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej

 Wójt Gminy Krzykosy

 Kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg tut. Starostwa

 odpowiedź

7.

Grupa mieszkańców Środy Wielkopolskiej i innych miejscowości Powiatu Średzkiego reprezentowana przez Pana Michała Gniatkowskiego

Kancelaria Gniatkowski ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań

 petycja  Petycja w przedmiocie podjęcia interwencji dla wsparcia Pani Kamili Mierzwy wobec działalności Spółki Komunalnej Środa XXI Sp. z o.o. (kierowanej przez Prezesa Zarządu Joannę Marusik) 10.08.2020  Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia    odpowiedź

8.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

petycja

Petycja w sprawie wycofania z Parlamentu projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz przystąpienia do konsultacji społecznych i wypracowania zmian w ww. ustawie

 02.10.2020 r.    

19.10.2020 r. - petycja przekazana według właściwości do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

9.

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

 petycja  do wiadomości - Petycja w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki 22 położonej w Środzie Wielkopolskiej skierowana do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  21.10.2020    

 odpowiedź

odpowiedź