Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych w 2020 roku

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 31zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568),

osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.