Ogłoszenia, zawiadomienia

Wykaz nieruchomości (części) położonej przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej,w zakresie lokali o łącznej powierzchni 69,17 m2 wraz z udziałem wynoszącym 260/10000 w gruncie i w częś

Wykaz nieruchomości (części) położonej przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wielkopolskiej,w zakresie lokali o łącznej powierzchni 69,17 m2 wraz z udziałem  wynoszącym 260/10000 w gruncie i w częściach wspólnych budynku, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony na rzecz Fundacji Akademia Helios - do pobrania (plik pdf).

budynku stolarni wyrobów drewnianych wraz ze stanowiskiem lakierniczym -kat. XVIII i zbiornika na wody opadowe -kat. VIII wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 185/96 w m. Łękno, gmina Zaniemyśl.
Termin Licytacji: 10 listopada br. o godz. 12.00
na budowę budynku stolarni wyrobów drewnianych wraz ze stanowiskiem lakierniczym w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 185/96
Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony na rzecz Fundacji Akademia Helios
przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT
której część wynosząca 1359/10000 przeznaczona jest do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Bursy Powiatu Średzkiego
w zakresie jej części zabudowanej garażami.
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas określony do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców.
od nieostatecznej decyzji Starosty Średzkiego nr GN.683.4.2019 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu i przyznaniu odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną jako działki 406/4 i 407/1.
od nieostatecznej decyzji Starosty Średzkiego nr GN.683.2.2019 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu i przyznaniu odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną jako działki 418/1 i 418/3.
w sprawie ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w Środzie Wielkopolskiej, nr działek: 406/4 i 407/1.
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Środzie Wielkopolskiej, nr działek: 418/1, 418/3.
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr 406/4 i 407/1 w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. nr 418/1 i 418/3 w Środzie Wlkp.
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, w oparciu o art. 23 ust. 1 i 2 oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ulicy Nekielskiej do ulicy Topolowej”.
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
budynku inwentarskiego -tuczarni -kat. II przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/3.
w sprawie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/95 w obrębie geodezyjnym Środa Wielkopolska
w sprawie ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 414/2 w Środzie Wielkopolskiej
stanowiące własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.
zabudowanej budynkiem garażowym, którego część (zgodnie z udziałem Powiatu) przeznaczona jest do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/95 położonej w obrębie Środa Wielkopolska.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Strzeleckiej, stanowiącej działkę nr 19/16
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108.
o wydaniu postanowienia znak:AB.6740.5.135.2019 z dnia 16 stycznia 2020 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu”
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu”
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3672P w ramach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenie do drogi wojewódzkiej nr 432" w m. Środa Wielkopolska, n
na budowę budynku inwentarskiego -tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem na gnojowicę o poj. 2608 m³, 3 silosów paszowych o tonażu 25 t, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m³, kontenera socjalno-inwestorskiego w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/31.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej"
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa ulicy Leśnej w Zaniemyślu", na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Zaniemyśl, jednostce ewidencyjnej 302505_2 Zaniemyśl dz. nr ewid. 518, 519, 29, 20, 12/1, 16/2.
budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą
budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą
budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 4 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą
budynku inwentarskiego (kurnika), budynku socjalno-gospodarczego, 3 silosów na paszę i 6 zbiorników bezodpływowych, wagi wozowej, chłodni oraz kotłowni na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 5 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 5 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 4 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.