Nazwa, dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej

Starostwo Powiatowe
w Środzie Wielkopolskiej

ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska
tel. centrala:
61 285 80 51,
61 285 80 52,
61 285 80 53, 61 285 23 80
fax 61 286 67 31
www.powiatsredzki.pl
e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl

Godziny urzędowania:
  • poniedziałki:   8.00 - 16.00
  • wtorki - piątki: 7.00 - 15.00

Punkt Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej czynny jest w godzinach:
  • w każdy poniedziałek od 8.00 do 15.30,
  • od wtorku do piątku od 7.00 do 14.30.
 
Wydział Komunikacji i Transportu - znajduje się przy ul., Daszyńskiego 5 (adres do korespondencji - ul. Daszyńskiego 5, 63-000  Środa Wielkopolska)
poniedziałki:     8.00 - 16.00
wtorki - czwartkii:   7.00 - 15.00
piątki:   7.00 - 15.00
Rejestracja pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych - tel. 61 102 11 40, 61 102 11 41, 61 102 11 42, 61 102 11 43, 61 102 11 44
Prawo jazdy - tel. 61  102 11 45, 61 102 11 46, 61 102 11 47, 61 102 11 48

W sprawach skarg i wniosków przyjmują: Starosta - w poniedziałki w godz. 10.00 -16.00
pozostali pracownicy urzędu - codziennie w godzinach urzędowania  

Kierownictwo Starostwa:
Starosta                     Ernest Iwańczuk
Wicestarosta               Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka
Skarbnik                     Paweł Tomczak
Sekretarz                    Bartosz WielińskiKomórki organizacyjne Starostwa:

Wydział Organizacyjno-Prawny
e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 14, 61 286 62 16,
W ramach Wydziału funkcjonuje:
- Biuro Rady - tel. 61 286 62 21
- Punkt Obsługi Klienta - tel. 61 286 62 18

Wydział Finansów i Budżetu  
e-mail: finanse@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 30, 61 286 62 32, 61 286 62 33,

Geodeta Powiatowy
e-mail: geodezja@powiatsredzki.pl
Sekretariat - tel. 61 281 42 18

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
e-mail: geodezja@powiatsredzki.pl
Sekretariat - tel. 61 281 42 18
 
tel. 61 281 42 11

Wydział Komunikacji i Transportu
Kierownik Wydziału - tel. 61 281 42 10
e-mail: komunikacja@powiatsredzki.pl
Rejestracja pojzdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych - tel. 61 102 11 40, 61 102 11 41, 61 102 11 42, 61 102 11 43, 61 102 11 44
Prawo jazdy - tel. 61  102 11 45, 61 102 11 46, 61 102 11 47, 61 102 11 48
(adres do korespondencji - ul. Daszyńskiego 5, 63-000  Środa Wielkopolska)

Wydział Budownictwa
e-mail: budownictwo@powiatsredzki.pl
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15
 
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39


Powiatowy Rzecznik Konsumentów -  Daria Bielecka - pełni dyżur w biurze przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej (parter):
  • w poniedziałki od godz. 13:00 do 16:00
  • w czwartki od godz. 07:00 do 14:00 
tel. 572 724 665
(adres do korespondencji - ul. Daszyńskiego 5, 63-000  Środa Wielkopolska)

Pion Ochrony

Stanowisko ds. kontroli