Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2020 rok

Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649 i 2245 oraz Dz.U. z 2020 r., poz. 284 i 374).

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.:

Dochody:          22.388.219,13 zł,

Wydatki:          16.379.423,33 zł,

Przychody:         5.270.327,78 zł,

Rozchody:          3.474.708,89 zł,

Nadwyżka:         6.008.795,80 zł.

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.:

Dochody:          38.106.426,02 zł,

Wydatki:          37.156.468,26 zł,

Przychody:         7.123.927,86 zł,

Rozchody:          3.749.326,01 zł,

Nadwyżka:         949.957,76 zł.

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.:

Dochody:          58.617.521,60 zł,

Wydatki:          55.139.244,74 zł,

Przychody:         8.594.382,27 zł,

Rozchody:          4.023.943,13 zł,

Nadwyżka:         3.478.276,86 zł.

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.:

Dochody:          97.138.431,48 zł, 

Wydatki:          84.820.382,95 zł,

Przychody:         7.125.627,78 zł,

Rozchody:         11.463.717,67 zł,

Nadwyżka:        12.318.048,53 zł.