Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Starostwo Powiatowe
  1. Bilans jednostki budżetowej - do pobrania (plik pdf)
  2. Rachunek zysków i strat jednostki - do pobrania (plik pdf)
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - do pobrania (plik pdf)
  4.  Informacja dodatkowa - do pobrania (plik pdf)


Powiat Średzki

  1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - do pobrania (plik pdf),
  2. Rachunek zysków i strat jednostki - do pobrania (plik pdf),
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - do pobrania (plik pdf),
  4. Informacja dodatkowa - do pobrania (plik pdf),
  5. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - do pobrania (plik pdf).