Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok


Starostwo Powiatowe
  1. Bilans jednostki budżetowej - do pobrania (plik pdf)
  2. Rachunek zysków i strat jednostki - do pobrania (plik pdf)
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - do pobrania (plik pdf)
  4.  Informacja dodatkowa - do pobrania (plik pdf)

Powiat Średzki
  1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - do pobrania (plik pdf)
  2.  Rachunek zysków i strat jednostki - do pobrania (plik pdf)
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - do pobrania (plik pdf)
  4.  Informacja dodatkowa - do pobrania (plik pdf)
  5.  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - do pobrania (plik pdf)