Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Lista wiadomości
Zarząd Powiatu Średzkiego w imieniu Powiatu Średzkiego i Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345. OP.272.2.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację zadana pn. Przebudowa DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej - termin składania ofert do 15 marca 2019 r. do godz. 9.00. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108. OP.272.30.2018 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2019 r. UWAGA - nowy termin składania ofert - do 12 grudnia 2018 r. do godz. 9.30. ogłoszenie o rokowaniach po drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kijewie które odbędą się w dniu 20 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, I piętro (sekretariat Burmistrza) odpowiednio: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7 OP.272.25.2018 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. - termin składania ofert - do 5 października 2018 r do godz. 9.00. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: nr 3931. Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. OP.272.18.2018 - Przetarg nieograniczony- Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej - termin składania ofert - do 10 lipca 2018 r. do godz. 9.00. OP.272.16.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę pod nazwą: Zakup jednostek zewnętrznych układów klimatyzacyjnych w formie leasingu operacyjnego Termin składania ofert - do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych będących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie Przetargi odbędą się w dniu 9 lipca 2018 r. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych będących własnością Powiatu Średzkiego, położonych Środzie Wielkopolskiej zapisanych w księgach wieczystych KW PO1D/00032243/0 oraz KW PO1D/00058328/8. Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 13 sierpnia 2018 r., w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. OP.272.12.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę pn. "Zakup centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego wraz z modułami sterującymi w formie leasingu finansowego" - termin składania ofert - do 30 maja 2018 r. do godz. 8.40. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. OP.272.11.2018 - Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Termin składania ofert - do 30 maja 2018 r. do godz. 10.00. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. OP.272.9.2018 - Przetarg nieograniczony: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku. Termin składania ofert - do 22 maja 2018 r. do godz. 9.30. OP.272.7.2018 - Przetarg nieograniczony: Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej - termin składania ofert - do 2 maja 2018 r. do godz. 9.30 LO.0701.6.2018 - przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej wraz z robotami towarzyszącymi - termin składania ofert - do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 9.30 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0. Ogłoszenie o rokowaniach po drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00032243/0 Rokowania odbędą się w dniu 30 kwietnia 2018 roku w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 OP.272.5.2018 - Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne - termin składania ofert do 29 marca 2018 r. do godz. 9.30.