Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2019 rok VI kadencja

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 
Uchwała Nr X/57/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.   

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok, w wysokości 9.700, - zł.   

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.    

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała   


Uzasadnienie 
do Uchwały X/57/2019
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej

`          Pomoc finansowa o której mowa w uchwale, dotyczy przekazania środków pieniężnych na przeprowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o ochronie przeciwpożarowej dopuszczają możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą.            
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
                                                                                               
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/04/2019 07:23:29)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (30/04/2019 07:23:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (30/04/2019 07:23:29)
Lista wiadomości