Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2019 rok VI kadencja

Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r.

Uchwała nr V/40/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 stycznia 2019 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.              

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 226,  229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr IV/22/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2033, wprowadza się następujące zmiany:  
1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała


Załączniki do uchwały:
  • Załącznik nr 1 - do pobrania (plik pdf),
  • Załącznik nr 2 - do pobrania (plik pdf),
  • Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do pobrania (plik pdf).


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (31/01/2019 08:01:24)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (31/01/2019 08:01:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (31/01/2019 08:01:24)
Lista wiadomości