Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2019 rok VI kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego przeprowadzenia kontroli problemowej. Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia deklaracji dotyczącej podjęcia przez samorządy lokalne wspólnych działań na rzecz Średzkiej Kolei Powiatowej. Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku. Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018. Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Niedziałkowskiego". Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego powiatu. Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019. Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 4068. Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9 Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup hełmów dla jednostki OSP Miąskowo. Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na zakup mundurów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej jednostki OSP Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr XII/83/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr XII/ 82 /2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XII/ 81 /2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XII/ 80 /2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Uchwała Nr XII/ 79 /2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółdzielni Socjalnej Średzianka oraz umorzenie udziałów. Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu finansowego do Spółdzielni Socjalnej Średzianka Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Bursy Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu oraz przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr XI/73/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Uchwała Nr XI/69/2019Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia zarządowi powiatu średzkiego wotum zaufania. Uchwała Nr X/68/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Uchwała Nr X/67/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr X/66/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr X/63/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr X/62/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr X/61/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr X/60/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr X/59/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr X/58/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr X/57/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr IX/55/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 - 2024. Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr VII/47/2019Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr VII/45/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała Nr V/34/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.