Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku
Zmany:

Uchwała Nr IV/32/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego.              

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.              

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok, w  wysokości 36 000 zł.              

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Zaniemyśl.              

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

/-/mgr Małgorzata Fertała
Przewodniczący Rady                                            

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/32/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.  

Pomoc finansowa o której mowa w uchwale, dotyczy przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, które będzie realizować Gmina Zaniemyśl. Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym dopuszczają możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą. Komunikacja  została  uruchomiona  dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Zaniemyśl którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starosta Średzki, otrzymujący subwencję oświatową z budżetu państwa. Jednocześnie uruchomienie komunikacji na terenie Gminy Zaniemyśl z którego będą mogli korzystać mieszkańcy jak również  uczniowie którzy wybrali szkoły ponadpodstawowe w Środzie Wielkopolskiej będą mogli korzystać z komunikacji bezpłatnie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (28/12/2018 07:32:12)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (28/12/2018 07:32:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/10/2019 10:34:54)
Lista wiadomości