Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/20/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033.              

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 226,  229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LV/412/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018-2033, zmienionej uchwałą nr LVI/447/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVII/457/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVIII/473/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr LIX/482/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LX/493/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr LXI/505/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą LXII/511/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr LXIV/528/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, uchwałą nr LXV/543/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r., uchwałą nr LXVI/552/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku (uchwała nr 25/1355/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2018 roku - skarga wniesiona przez Radę Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 18 grudnia 2018 roku), uchwałą nr LXVII/564/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku (uchwała nr 27/1447/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2018 roku - skarga wniesiona przez Radę Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 18 grudnia 2018 roku), uchwałą nr II/16/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała   


Załączniki do uchwały:
  • Załącznik nr 1 - do pobrania (plik pdf),
  • Załącznik nr 2 - do pobrania (plik pdf),
  • Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do pobrania (plik pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/12/2018 08:48:43)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/12/2018 08:48:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/12/2018 08:48:43)
Lista wiadomości