Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała Nr II/7/2018Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku
 
Uchwała Nr II/7/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2018 roku  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.  

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami), art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:           

§ 1. 1.Ustala się, od 24 listopada 2018 roku, dla Starosty Średzkiego - Ernesta Iwańczuka,  miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
  • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnych stawek określonych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
  • dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu.                          
2. Przyznaje się Staroście dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.           

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Średzkiego.           

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała                    


Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 7 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia  2018 roku

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego                

Proponowane wynagrodzenie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936). Ustalając wysokość wynagrodzenia, wzięto pod uwagę złożoność i zakres zadań, a także problemów związanych z pełnieniem funkcji Starosty. Łączna kwota proponowanego wynagrodzenia miesięcznego nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 37 ust. 3, ustawy o pracownikach samorządowych.   
Podjęcie uchwały jest uzasadnione.   
                                                                                              
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (07/12/2018 09:10:46)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (07/12/2018 09:10:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (07/12/2018 09:10:46)
Lista wiadomości