Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała Nr LVII/461/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Nr LVII/461/2018

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 lutego 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego.                


Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:           
 
§ 1.
 W uchwale Nr LV/425/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
§ 2 otrzymuje brzmienie:
          
„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w  wysokości 84 600 złotych."              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                          


Uzasadnienie
do Uchwały LVII/ 461 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2018 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego.  

Zwiększenie wysokości pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej do kwoty 84 600 zł, określonej pierwotnie  na kwotę 70 000 zł, wynika z uwarunkowań prawno-finansowych realizowanego zadania, które będzie wykonywane na trasie Środa Wielkopolska - Zaniemyśl w związku z planowanym uruchomieniem od dnia 1 marca 2018r. kolejnych linii autobusowych nr 25 i 26. Komunikacja jest  uruchomiona dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, Krzykosy oraz Środa Wielkopolska, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starosta Średzki, otrzymujący subwencję oświatową z budżetu państwa. Jednocześnie z uruchomienia bezpłatnej komunikacji będą  mogli  korzystać wszyscy mieszkańcy.            
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/03/2018 09:54:22)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/03/2018 09:54:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/03/2018 09:54:50)
Lista wiadomości