Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2015 rok - V kadencja

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku

 

Uchwała Nr IV/17/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 7 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".

 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 oraz 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego", zmienionej uchwałą Nr XXXI/177/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XLV/258/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r., załącznik, o którym mowa w § 2 pkt 2) uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr  IV/17/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 7 stycznia 2015 roku

 
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".
W uchwale Nr XXVIII/ 163 /2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego", zmienionej Nr XXXI/177/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz uchwała Nr XLV/258/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014r., Rada Powiatu wyraziła wolę wparcia realizacji przez Spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego", w postaci udzielenia poręczenia dla obligacji emitowanych przez Spółkę, z których finansowana ma być inwestycja. W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany wysokości wykupu obligacji w poszczególnych latach przez Spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o., a co za tym idzie zmiany w wysokości poręczenia udzielonego przez Powiat. Zmiany te uwzględnione są w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr IV/ 17 /2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 7 stycznia 2015 roku
   
 Harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia kapitału Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
   
Rok
Kwota dopłaty/podwyższenia kapitału
2015
450.000,-
2016
1.100.000,-
2017
1.100.000,-
2018
1.050.000,-
2019
850.000,-
2020
1.000.000,-
2021
950.000,-
2022
1.000.000,-
2023
1.600.000,-
2024
2.150.000
Razem
11.250.000,-
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (13/01/2015 08:25:08)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (13/01/2015 08:37:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (13/01/2015 08:31:52)
Lista wiadomości