Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r.
 

Uchwała Nr /92/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 listopada 2011 roku

w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 721 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  W części II pkt 2 i 3 załącznika do Uchwały Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  25 października 2011r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011, prostuje się omyłkę rachunkową zastępując liczby: „40.256,24"  i „81.278,00" odpowiednio liczbami „40.257,00" i „100.921,00".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/ 92 /2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 22 listopada 2011 roku

w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku

W załączniku do uchwały Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku Rada Powiatu określiła zadania, na które przeznacza się środki przyznane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011. W załączniku tym nastąpiły błędy rachunkowe polegające na tym, że wskazane w nim w części II pod pozycjami  2 i 3  liczby winny wyrażać się wartościami określonymi w § 1 niniejszej uchwały. Powołane w projekcie uchwały przepisy prawne uzasadniają jej podjęcie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (29/11/2011 09:14:32)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (29/11/2011 09:14:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (29/11/2011 09:15:05)
Lista wiadomości