Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r.
 

Uchwała Nr VIII/52/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g oraz lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 2, art. 9 i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 263), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. l. Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę utworzenia spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Średzkiego do prowadzenia prac koncepcyjnych związanych z przygotowaniem utworzenia Spółki, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/52/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa.

W związku z obecną trudną sytuacją Średzkiej Kolei Powiatowej, w tym w szczególności złym stanem technicznym infrastruktury kolejowej, istnieje pilna potrzeba poszukania właściwej formy prawnej jej dalszego funkcjonowania. Nabycie w ostatnim czasie przez Powiat Średzki od PKP S.A. własności nieruchomości, z których korzysta Średzka Kolej Powiatowa umożliwia podjęcie działań, które pozwolą na prawidłowe wykorzystanie istniejącego majątku w nowych realiach własnościowych. Jak pokazują doświadczenia innych samorządów właściwą formą dla prowadzenia dalszej działalności przez ŚKP jest utworzenie spółki kapitałowej. W istniejących uwarunkowaniach formalnoprawnych i zmieniającym się ustawodawstwie, taka forma daje możliwości efektywnego zarządzania majątkiem, pozyskania środków finansowych na jego remonty, modernizacje, itp., a nawet na koszty dalszego bieżącego funkcjonowania kolejki. Dla zintensyfikowania działań Zarządu w zakresie przygotowania procesu utworzenia przez Powiat Średzki spółki  kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (08/06/2011 13:12:25)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (08/06/2011 13:28:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (08/06/2011 13:28:06)
Lista wiadomości