Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/126/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r.
                                     

Uchwała Nr XVIII/126/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52 poz. 466 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie statut, w brzmieniu stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września  2008 r.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/126/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

         Na podstawie Uchwały Nr XVIII/125/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie oraz art. 58 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) zachodzi konieczność nadania Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie nowego statutu uwzględniającego nazwę nowoutworzonej placówki oświatowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie.
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych - do pobrania.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Andrzej Gniotowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (02/07/2008 09:36:29)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (02/07/2008 09:37:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (02/07/2008 12:21:03)
Lista wiadomości