Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XVI/109/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r.
 

UCHWAŁA NR XVI/109/2008
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, dla określenia w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości 500 złotych ( pięćset złotych).

§ 2. Opiniuje pozytywnie propozycje wartości jednego punktu przedstawione przez:

 • Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. -  6,00 zł.
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie    - 4,20 zł
 • Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.   - 6,00 zł.
 • Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.   -    5,50 zł.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  -  6,00 zł.
 • Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie  - 4,00 zł.
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.  -  6,50 zł.
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno -Kartograficznej w Środzie Wlkp.  -   5,00 zł.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. -   5,00 zł.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.  -  5,50 zł.
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. -   5,00 zł.
 • Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo-Turystyczny w Środzie Wlkp.    -      5,00 zł.
 • Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie    -    6,00 zł."

§ 3. Tracą moc:

 • Uchwała Nr XXV/117/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego,
 • Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego,
 • Uchwała Nr XVII/100/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego,
 • Uchwała Nr XXXIV/231/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego,
 • Uchwała Nr XV/100/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/109/2008
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.

         Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, rada powiatu jest zobowiązana do ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, dla określenia w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawców samorządowych.

         Na podstawie ww. rozporządzenia, pracodawcy samorządowi winni ustalić wartość jednego punktu w złotych, w porozumieniu z radą powiatu.

Najniższe wynagrodzenie - obowiązujące do dnia dzisiejszego, w wysokości 450 zł - Rada Powiatu Średzkiego ustaliła w 1999 roku.

Uwzględniając możliwości finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego oraz ich wnioski o zwiększenie wartości punktu - podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Gniotowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/04/2008 14:07:13)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (04/04/2008 14:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/04/2008 14:08:02)
Lista wiadomości