Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 528/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr 528/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2017 roku 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych jako działki nr 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822. 

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:  
Przewodniczący:        Hanna Mierzwiak
Członkowie:             Przemysław Barczyński                                    
                              Katarzyna Kania       
2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz  


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (07/12/2017 08:11:14)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (07/12/2017 08:11:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (07/12/2017 08:11:14)
Lista wiadomości