Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 518/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 listopada 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2017 r. poz. 7709


Uchwała Nr 518/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 listopada 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 211, 212, 236, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), oraz § 6 pkt 3 uchwały nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr XL/274/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLI/278/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 marca 2017 roku, uchwałą nr XLIV/303/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 roku, uchwałą  nr 389/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 7/580/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 398/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr XLV/313/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 408/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2017 roku, uchwałą nr XLVI/324/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLVII/330/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLVIII/343/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLIX/345/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 roku, uchwałą nr L/348/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 roku, uchwałą nr 452/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr 453/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr LI/358/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr 467/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2017 roku, uchwałą nr LII/365/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 roku, uchwałą nr 482/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 roku, uchwałą nr 487/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 roku, uchwałą nr LIII/386/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 roku, uchwałą nr 505/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w planie wydatków budżetu na 2017 rok (§ 2 ust. 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. w planie wydatków majątkowych (§ 2 ust. 4) dokonuje się przeniesień wydatków między zadaniami.
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.   

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2 i 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr 518/2017 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 listopada 2017 roku  

1. W planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75020 z przeznaczeniem na poniesienie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym w sprawie ubezpieczeniowej.
2. W planie wydatków majątkowych dokonuje się:
  • zmniejszenia o kwotę 79.200 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2907P Kozubiec - Mieszków w m. Dębno" (rozdział 60014 § 6050),
  • zwiększenia o kwotę 27.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin w m. Kępa Wielka" (rozdział 60014 § 6050),
  • zwiększenia o kwotę 32.200 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3742P w m. Aleksandrów" (rozdział 60014 § 6050),
  • zwiększenia o kwotę 20.000 zł wydatków na zadanie pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2907P Dębno" (rozdział 60014 § 6050).

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/11/2017 11:21:58)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/11/2017 11:21:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/12/2017 08:50:53)
Lista wiadomości