Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 506/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r.
Uchwała Nr 506/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 października 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.                

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w związku z uchwałą XLVIII/343/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje              

§ 1. W związku z wnioskiem Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 31 października 2017 r., w uchwale nr 430/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:              

1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1.3. Okres udzielenia pożyczki - od 28 czerwca do 30 listopada 2017 r."              

2. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „ § 1.5. Spłata pożyczki - bezgotówkowo, w drodze przelewu środków na rachunek bankowy Powiatu Średzkiego wskazany w umowie pożyczki, w terminie do 30 listopada 2017 r."              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/11/2017 12:44:31)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/11/2017 12:44:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/12/2017 07:58:20)
Lista wiadomości