Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 495/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 roku

Uchwała Nr 495/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 października 2017 roku  

w sprawie przekazania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),  w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Zarząd Powiatu Średzkiegouchwala, co następuje:  

§ 1. Postanawia przekazać Zespołowi Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej nw. sprzęt:

Lp. Wyszczególnienie Ilość szt.
1 Maska przeciw gazowa z filtr. SzMS z KF   14
2 Część  twarzowa maski dla rannego  w głowę .SzR-2 50 1
3 Pakiet silikazelowy PS-075 16
4 Kombinezon odzieży ochronnej lekkiej L-2    14
5 Torba na odzież    L-2     14
6 Rękawice ochronne    5-palcowe 14
7 Ocieplacz do rękawic ochronnych 14
8 Opatrunek osobisty   50
9 Indywidualny pakiet przeciw chemiczny  IPP  14
                 
§ 2. Przekazanie sprzętu wymienionego w §1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.                

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.               

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Starosta
/-/Marcin Bednarz                


Uzasadnienie
do uchwały Nr 495/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 października 2017 roku 

w sprawie przekazania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Powiatu Średzkiego.  

Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie wybrakowanego sprzętu OC zwrócił się do Starosty Średzkiego Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Szkoła prowadzi klasy wojskowe i dla celów szkoleniowych stan techniczny sprzętu jest wystarczający. Pozwoli to na praktyczne odbywanie ćwiczeń z ochrony przeciwchemicznej oraz działańw sytuacjach kryzysowych.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Manuela Zimowska (27/10/2017 08:43:25)
  • publikację informacji: Manuela Zimowska (27/10/2017 09:03:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/11/2017 07:47:32)
Lista wiadomości