Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 469/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2017 r.

Uchwała Nr 469/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3 położonych w obrębie geodezyjnym Zaniemyśl.       Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:   
§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuje pozytywnie propozycję zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3, których przebieg określa załącznik mapowy do uchwały.    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.              


Wicestarosta
/-/ Piotr Kasprzak                                    


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf).


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 469/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2017 r.    

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3 położonych w obrębie geodezyjnym Zaniemyśl.
   

    Wójt Gminy Zaniemyśl pismem R.I. - G.K.D. - 7226.33.2017 z dnia 12 września 2017 r.  wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3, których przebieg określa załącznik mapowy do uchwały.   Ulica Akacjowa, Bukowa, Średzka zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3, spełniają wymogi określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) tj. są drogami o znaczeniu lokalnym, niezaliczonymi do innych kategorii, stanowiącymi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.     
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami), do kompetencji Zarządu Powiatu należy opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/09/2017 13:03:15)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/09/2017 13:03:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2017 13:03:15)
Lista wiadomości