Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 436/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r.
 
Uchwała Nr 436/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia  25 lipca 2017 roku
   

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2020".
               

Na podstawie art. 32 ust. 1, art.77b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. ) oraz  art.17 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.  poz. 519 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.
Wyraża się pozytywną opinię o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017 - 2020".  

§   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               


Starosta
/-/ Marcin Bednarz                                                    Uzasadnienie
do Uchwały Nr 436/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lipca 2017 roku  


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2020"  

Wójt Gminy Zaniemyśl zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Średzkiego o wydanie opinii dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2020". Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i obowiązującego stanu prawnego, Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił zaopiniować pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2020".    
   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/07/2017 08:58:35)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/07/2017 08:59:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (26/07/2017 08:58:35)
Lista wiadomości