Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 383/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 r.

Uchwała Nr 383/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 marca 2017 roku


w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.  


Na podstawie § 2 ust. 9 uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.
1. Po rozpatrzeniu wniosku przyznaje dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2017 r. Klubowi Sportowemu: „ORKAN JAROSŁAWIEC" w kwocie 3 500,00  zł.
2. Klub sportowy, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji.   3. Po złożeniu oświadczenia, zostanie zawarta umowa.    

§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.    

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz          


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 383/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 marca 2017 roku  

w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
 

Zgodnie z § 2 ust. 9 Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego, organem oceniającym i przyznającym dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu jest Zarząd Powiatu Średzkiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/03/2017 09:56:08)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/03/2017 09:56:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/03/2017 09:56:08)
Lista wiadomości