Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 152 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r.
 
Uchwała Nr 152 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 grudnia 2015 roku
 

w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Powiatu Średzkiego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 w związku z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1445), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
                                                             
§ 1.
  Ogłasza konkurs na projekt logo Powiatu Średzkiego.
Regulamin Konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Starosta
/-/Marcin Bednarz
 
Załącznik do uchwały:
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 152/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 grudnia 2015 roku
 

w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Powiatu Średzkiego

 
 
Marka regionu jest narzędziem dynamizacji jego rozwoju, przynosi korzyści wizerunkowe, które przedkładają się na wzrost jego konkurencyjności. Zarząd Powiatu Średzkiego dostrzegając potrzebę stworzenia nowego logo, która wynika z chęci unowocześnienia wizerunku Powiatu Średzkiego  - pamiętając jednocześnie o jego tradycji i historii, postanowił ogłosić konkurs na projekt logo Powiatu Średzkiego.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/12/2015 08:28:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/12/2015 08:30:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/12/2015 08:28:56)
Lista wiadomości