Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku
Uchwała Nr 129/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 października 2015 roku 
 
 
zmieniająca uchwałę  Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.
 
 
Na podstawie art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje :
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych wraz ze zmianami, wprowadza się następującą zmianę:
 
- § 1 ust. 2 pkt. b) otrzymuje brzmienie :
„b)  jednostce organizacyjnej powiatu - oznacza to :
- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
- Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
- Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
- Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Środzie Wlkp.
- Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Środzie Wlkp.
- Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo - Turystyczny w Środzie Wlkp.
- Publiczną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Szlachcinie".
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
/-/Marcin Bednarz
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 129/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 października 2015 roku
 
 
zmieniającej uchwałę  Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.
 
 
W związku z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., zaistniała konieczność dostosowania zapisów uchwały  Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych wraz ze zmianami, do aktualnego wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.
W związku z powyższym podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/10/2015 09:17:21)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/10/2015 09:17:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/10/2015 09:17:21)
Lista wiadomości