Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 105/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.
 
Uchwała Nr 105/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
 
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 36a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) , Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. powierza stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej Pani Alinie Matuszak.
 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
/-/Czesław Guzewski
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały Nr 105/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej

 
 
W dniu 21 sierpnia 2015 r. przeprowadzono Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
 W wyniku przeprowadzonego Konkursu, Komisja Konkursowa wniosła aby powierzyć stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej Pani Alinie Matuszak.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (31/08/2015 13:44:35)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (31/08/2015 13:45:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (31/08/2015 13:44:35)
Lista wiadomości