Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 412/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2013 rok

                                                                                     

Uchwała Nr 412/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2013 rok

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2014 rok w kwotach określonych w budżecie Powiatu Średzkiego na 2014 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikami nr 1, 2a i 2b

§ 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku.

Starosta Średzki
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2a - do pobrania
- załącznik nr 2b - do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/01/2014 14:06:33)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (03/01/2014 14:06:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/01/2014 14:06:33)
Lista wiadomości