Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 409/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
 

Uchwała Nr 409/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnych umów na oddanie w najem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.:

 • miejsca w  garażu nr 1 znajdującego  się przy szkole w Łęknie na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • pomieszczenia o powierzchni 14,5 m2 znajdującego się w budynku szkoły w Łęknie na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • garażu  o powierzchni 70 m2 znajdującego się przy szkole w Łęknie  na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • garażu nr 5 o powierzchni 70 m2 znajdującego się przy szkole w Łęknie  na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku szkoły w Łęknie o powierzchni 28,5 m2 na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku szkoły w Łęknie o powierzchni 28,5 m2 na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku szkoły w Łęknie o powierzchni 59 m2 na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • garażu nr 3 o powierzchni 70 mznajdującego się przy szkole w Łęknie  na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • powierzchni 2 m2 szkoły w Środzie Wlkp. na ustawienie automatu do ciepłych napojów na okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • pomieszczenia o powierzchni 15 m2 znajdującego się w budynku szkoły w Środzie Wlkp. na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Umowy winny być zawarte zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności zgodnie z art. 43 ust. 2, pkt 3 ww. ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 409/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia  2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

             W dniu 27 listopada 2013 roku i 19 grudnia 2013 roku Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem:

 • miejsca w  garażu nr 1 znajdującego  się przy szkole w Łęknie, 
 • pomieszczenia o powierzchni 14,5 m2 znajdującego się w budynku szkoły w Łęknie,
 • garażu  o powierzchni 70 m2 znajdującego się przy szkole w Łęknie, 
 • garażu nr 5 o powierzchni 70 m2 znajdującego się przy szkole w Łęknie
 • lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku szkoły w Łęknie,
 • lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku szkoły w Łęknie,
 • lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku szkoły w Łęknie,
 • garażu nr 3  o powierzchni 70 mznajdującego się przy szkole  w Łęknie, na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 • powierzchni 2 m2 szkoły w Środzie Wlkp. na ustawienie automatu do ciepłych napojów,
 • pomieszczenia o powierzchni 15 m2 znajdującego się w budynku szkoły w Środzie Wlkp.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego wyraża zgodę na przedmiotowe najmy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/12/2013 10:33:46)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/12/2013 10:41:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/12/2013 10:41:46)
Lista wiadomości