Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 401/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

 

Uchwała Nr  401/ 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 10 grudnia 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp.  na rok 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2013 r. , poz. 595 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr. 238, poz.1586) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr  401/ 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 10 grudnia 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Środzie Wlkp. na rok 2014. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wlkp. zwany dalej Domem, działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie Wlkp. i prowadzi działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z zapisem  § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr. 238, poz.1586) Kierownik Domu w uzgodnieniu z  wojewodą opracowuje  plan pracy domu na każdy rok, a następnie opracowany dokument zatwierdza jednostka prowadząca Dom. Do planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2014  Wojewoda Wielkopolski nie wniósł zastrzeżeń , wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały.

 

 

 

PLAN PRACY
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WLKP.
NA 2014 ROK.

 

Styczeń

I. GRUPA  A, C

1.      „Co chcemy robić, co możemy zrobić" - burza mózgów czyli wspólne z uczestnikami zajęć ustalanie planu pracy na 2014 rok.

2.      „BHP na co dzień" - cotygodniowy cykl zajęć z zakresu przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć -prezentacja filmików sytuacyjnych.

3.      Cykl zajęć poświęconych papieroplastyce

a)      przygotowanie papierowych ozdób związanych z tematyką zimową (wycinanki

i origami).

4.      Pogadanka na temat środków masowego przekazu z okazji Światowego Dnia Masowego Przekazu.

5.      „Moja walentynka" - przygotowanie prac związanych z dniem zakochanych dowolną techniką. 

 

II. GRUPA B1, B2, B3

1.         Cykl zajęć pod hasłem  „Zimową porą"  - działania odnoszące się do tej pory roku,

z uwzględnieniem kolorystyki  odpowiadającej zimie, tego co dzieje się w przyrodzie, miesięcy jakie się na nią składają, świąt, które przypadają zimą;

a)      „Święta, święta i po świętach" - wykonanie wspólnego kolażu o tematyce zimowej,

b)      „Świąteczny czar" -pogadanka odnosząca się do minionych świat,

c)      „Świąteczny czas to dla mnie..." - dokończ zdanie- quiz

2.         „Muzycznie i na wesoło, ruszamy się  - zimowej melancholii mówimy STOP"

a) zajęcia aktywizujące, ruchowe, przy dźwiękach muzyki z wykorzystaniem choreoterapii.

3.         „Moja walentynka" - przygotowanie prac związanych z dniem zakochanych dowolna techniką.

 

III. GRUPA B2

1.      „Wiem co jeść" - cykl zajęć:

a)      pogadanki na temat zdrowego odżywiania się zimą,

b)      obejrzenie filmu „Wiem co jem" - dyskusja,

c)      zajęcia praktyczne - sporządzanie jadłospisu np. na tydzień.

2.      „Dbam o wygląd"

a)      pogadanki nt.: estetycznego wyglądu,

b)      trening dbałości o wygląd,

- przycinanie i piłowanie paznokci        

3.      „O kobietach dla kobiet" - pogadanka prozdrowotna nt. chorób kobiecych i nie tylko

 

IV. PRACOWNIA KULINARNA1

1.         Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć.

Przygotowanie gorącego posiłku według ustalonego jadłospisu tygodniowego:

a)      sporządzenie listy zakupów

b)      robienie zakupów 1x w tyg. (ew. codziennie jeżeli zachodzi taka potrzeba)

c)      przygotowanie potrawy

d)     prace porządkowe

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

V. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.         „Czas karnawału"- program karaoke dla lubiących śpiewać:

a)      śpiew piosenek z użyciem mikrofonu podłączonego do komputera,

b)      praca na programie Karaoke for Fun - ekstra hity.

2.         „Z Nowym Rokiem nowym krokiem" -

a)     przygotowanie kroniki na rok 2014

b)       przygotowanie strony tytułowej.

3.         Przygotowywanie szablonów do kopert walentynkowych.

4.         „Moja walentynka"

a)      przygotowanie prac związanych z dniem zakochanych w paintcie.

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

VI. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.        Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej i świąteczno noworocznej z własnym akompaniamentem.

2.        „Kolędowanie w środowiskowym domu"  co tygodniowe wejście do pokoi z kolędą  ( w tym PCPR)

3.        Ćwiczeni emisji głosu, prawidłowej wymowy.

 

VII. TERAPIA RUCHOWA

1.    Prowadzenie zajęć grupowych:

a)    gimnastyka korekcyjna dla osób z wadą postawy,

b)   ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśni( wykorzystanie np. piłki    rehabilitacyjnej)

2.    Prowadzenie zajęć indywidualnych:

a)    ćwiczenia czynno-bierne,

b)   ćwiczenia indywidualne wg. wskazań i zaleceń lekarskich.

3.    Gry i zabawy grupowe.

 

VIII. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.      Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny uczestnika.

2.      Trening funkcjonowania w życiu codziennym: dbanie o wygląd, promowanie zdrowego

stylu życia - pogadanki

 

IX. INTEGRACJA

1.      „Hej kolęda, kolęda"

a)      wspólne kolędowanie z mieszkańcami i klubowiczami DPJ w Środzie Wlkp.

2.      Wyjście do Biblioteki Miejskiej na prezentacje kolęd (wg. ustalonego harmonogramu biblioteki)

3.      Udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez WTZ.

Luty

 

I. GRUPY A,B1,B2,B3,C

1.         „Historia walentynek, czyli to i owo o św. Walentym",

a)      - pogadanka o historii święta, tradycji i zwyczajach.

2.         „I love you.." - miłość, jej rodzaje, nazywanie uczuć, emocji - rozpoznawanie ich na obrazkach, zdjęciach, słuchanie utworów o tematyce miłosnej polskich i zagranicznych

3.         „Moja walentynka"

a)      przygotowanie prac związanych z dniem zakochanych dowolną techniką, 

4.         Wykonywanie upominków walentynkowych - papierowych serduszek dla mieszkańców Środy i obdarowywanie nimi napotkanych przechodniów, 

5.         Zorganizowanie wystawy prac walentynkowych na jadalni i wybór najlepszej pracy.

6.          „ Siła tradycji"

a)       pogadanki na temat znaczenia tradycji w naszym życiu- karnawał, tłusty czwartek,

7.         „Zapomnijmy o kaloriach czyli tłusty czwartek" - kultywowanie pieczenia pączków, chruścików:

a)      wybór przepisu,

b)      dokonanie zakupów na wypieki,

c)      przypomnienie zasad bezpieczeństwa w kuchni podczas smażenia pączków, chruścików,

 

II. GRUPA C

1.      „Siła sugestii - moc jest w Tobie"

a)      dyskusja poświęcona pozytywnemu myśleniu z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia (2.II.)

z zastosowaniem różnorodnych technik aktywizujących uczestników (internet, prasa,   poradniki)

2.      Przygotowywanie niespodzianki dla pań na dzień 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia    Kobiet ( symboliczny kwiatek z bibuły)

 

 III. PRACOWNIA KULINARNA1

1.      Przygotowanie gorącego posiłku według ustalonego jadłospisu tygodniowego:

a)      sporządzenie listy zakupów

b)      robienie zakupów 1x w tyg. (ew. codziennie jeżeli zachodzi taka potrzeba)

c)      przygotowanie potrawy

d)     prace porządkowe

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

IV. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2  

a)      przygotowywanie walentynkowych kopert

b)      wycinanie i składanie kopert firmowych

c)      przygotowywanie pudełek na prezenty

d)     przygotowywanie chorągiewek wielkanocnych

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2

 

 IV. TERAPIA RUCHOWA

1.         Prowadzenie zajęć grupowych:

a)      gimnastyka korekcyjna dla osób z wadą postawy,

b)      ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśni( wykorzystanie np. piłki    rehabilitacyjnej)

2.         Prowadzenie zajęć indywidualnych:

a)      ćwiczenia czynno-bierne,

b)      ćwiczenia indywidualne wg. wskazań i zaleceń lekarskich

3.         Gry i zabawy grupowe.

 

V. WSPARCIE PEDAGOGICZNE.

1.        Przygotowanie do imprezy walentynkowej- pogadanka nt. schludnego wyglądu.

2.        Organizowanie wyjść i uczestnictwo w ewentualnych wydarzeniach kulturalnych na terenie Środy Wlkp. - wystawy, koncerty itp.

3.        Nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego   i funkcjonowania w życiu codziennym, promowanie zdrowego stylu życia- kontynuacja).

4.        Tworzenie z Uczestnikami gazetki w jadalni „MIŁOŚC CI WSZYSTKO WYBACZY" wybór tekstów,

 wierszy i zdjęć o tematyce miłosnej.

 

VI . PRACOWNIA MUZYCZNA

1.    Wybór piosenek o tematyce miłosnej.

2.    Przygotowanie występu grupy Klaps.

3.    Kontynuacja gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon).

4.    Ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie.

Marzec

 

I.  GRUPA A/C

1.    „Radość z kwiatów przez cały rok"

a)      pielęgnacja kwiatów doniczkowych - wiosenne przesadzanie,

b)      tworzenie wiosennej dekoracji placówki,

c)      wykonanie świątecznych stroików na stół i dekoracji ściennych (masa solna, gips,   papier, drewno.

2.         Przygotowanie kartek wielkanocnych dowolną techniką.

 

II. GRUPA A, C, B1 i B2 B3

1.        „Babę zesłał Bóg"

a)      zapoznanie się z treścią utworu,

b)      wykonanie kwiatów z papieru dla Pań cd.

c)      słodki poczęstunek ( wypiek ciasta)

2.        „Wiosna, wiosna, ach to TY" - dzień wolny od rutynowych zajęć

a)      wyjście na spacer nad jezioro,  do parku, pizzerii

b)      wiosenne porządki na pracowniach i dziedzińcu.

 

III. PRACOWNIA KULINARNA1.

1.        „ Moje menu na":

a)      podkoziołek,

b)      środę popielcową

c)      dzień kobiet

Zakupy bieżące z uwzględnieniem powyższych okoliczności.

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

IV. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2 

1.    Przygotowywanie kopert do kartek wielkanocnych:

wydruk szablonów kopert, wycinanie szablonów, składanie.

2.    Przygotowywanie świątecznych chorągiewek do baranków wielkanocnych:

wydruk szablonów chorągiewek, wycinanie, klejenie na patyczki,

2.        „ W poszukiwaniu wiosny"- idziemy fotografować budzącą się do życia naturę: spacer

z aparatem po zielonych terenach naszego miasta, robienie zdjęć, obróbka zdjęć na  komputerze, wydruk najciekawszych prac,

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

V. TERAPIA RUCHOWA

1.    Prowadzenie zajęć grupowych:

a)      gimnastyka korekcyjna dla osób z wadą postawy,

b)      ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśni (wykorzystanie np. piłki rehabilitacyjnej)

2.    Prowadzenie zajęć indywidualnych:

a)      ćwiczenia czynno-bierne,

b)      ćwiczenia indywidualne wg. wskazań i zaleceń lekarskich,

3.        Wyznaczenie osób do poszczególnych dyscyplin wg. własnych możliwości.

 

VI. WSPARCIE PEDAGOGICZNE.

1.        Pogadanki na temat znaczenia tradycji w naszym życiu- przygotowania do Świąt Wielkanocy.

2.        Tworzenie z Uczestnikami gazetki w jadalni o tematyce świątecznej.

3.        Rozwijanie prawidłowej komunikacji werbalnej w grupie, kształtowanie pozytywnych relacji Uczestnika z osobami bliskimi oraz innymi osobami z najbliższego otoczenia, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących m.in. funkcjonowania rodziny Uczestnika, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 

VII .PRACOWNIA MUZYCZNA

1.        „Kobieta w muzyce" - wyszukiwanie piosenek dot. Kobiet.

2.        Zapoznanie się z tekstem i linią melodyczną wybranej piosenki.

3.        Ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie.

 

VIII. INTEGRACJA

1.        „Zgadnij kim jestem- ostatkowy bal przebierańców"

a)      dyskoteka wspólna z śds Chromiec ew. udział w zabawie na zaproszenie innego domu,

b)      przygotowanie wystroju sali (grupy B),

c)      przygotowanie poczęstunku -grupy A i C.

2.        Wyjście z uczestnikami na mszę z okazji Środy Popielcowej.

Kwiecień

I. GRUPA  A, B1, B2,B3, C

1.    „Wesoły nam dzień dziś nastał „ - cykl zajęć przygotowujących do obchodów Świąt Wielkiej Nocy:

a)      przygotowywanie kartek okolicznościowych z okazji świąt dowolną techniką,

b)      wykonywanie stroików na stół i dekoracji ściennych - cd.

c)       wyjście na miasto z wielkanocnymi upominkami - baranki z papieru"Wesołego Alleluja!"

d)     wykonywanie prac o tematyce wielkanocnej (masa solna, papier, wełna kolorowanie, wydzieranki.

2.   Śniadanie Wielkanocne.

3.    „Co wiem o swoim zdrowiu"

a)      cykl pogadanek mających na celu zainteresowanie uczestników tematem zdrowia (ruch, prawidłowe  nawyki żywieniowe, kontakty z lekarzami i służbą medyczną).

 

II. PRACOWNIA KULINARNA1.

1.        Przygotowanie śniadania wielkanocnego:

a)      sporządzenie menu

b)      sporządzenie listy zakupów

c)      przygotowanie potraw

d)     nakrycie i dekoracja stołu

e)      prace porządkowe

2.    Codzienne przygotowywanie ciepłego posiłku,

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

III. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2 

1.      „Przyszła wiosna"

a)      zdjęcia natury w plenerze - kontynuacja nauki tworzenia folderów, zapoznanie się z możliwościami technologii cyfrowej,

b)      rysunki wiosny w edytorze graficznym.

 

IV. TERAPIA RUCHOWA

1.        Kontynuacja ćwiczeń ogólno-usprawniających, rozciągających, gimnastyki korekcyjnej,

wg. indywidualnych planów.

2.        Zajęcia dla osób uczestniczących w zawodach sportowych - trening na boisku.

3.        Wyjście do parku z przyrządami do ćwiczeń.

 

V .PRACOWNIA MUZYCZNA

1.        Śpiewanie - przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek o tematyce wiosennej lub bieżących przebojów muzyki rozrywkowej, granie własnego akompaniamentu do wykonywanych piosenek

2.        Kontynuacja gry na instrumentach.

3.        Słuchanie muzyki relaksacyjnej z wykorzystaniem komputerowego programu muzycznego.

 

VI. WSPARCIE PEDAGOGICZNE.

1.           Nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

i funkcjonowania w życiu codziennym, w tym dbania o wygląd zewnętrzny, promowanie zdrowego stylu życia.

2.           Tworzenie z Uczestnikami gazetki w jadalni- kontynuacja;

zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej).

 

Maj

I.  GRUPA  A/C

1.    „Polskie symbole narodowe i ich historia"

a)      zajęcia poświęcone rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, symbolom

i barwom narodowym  dyskusja w oparciu o źródła przygotowane przez uczestników( prasa, Internet, książki).

2.    Przygotowanie wystroju sali na spotkanie z rodzicami z okazji „Dnia Matki."

 

II. GRUPA B1 i B2

1.    Przygotowanie upominków dla Mamy- dowolna technika (haft krzyżykowy, masa solna, gips).

2.    „ Majówka -Wędrówka"

a)      pogadanka na temat wędrówek, potrzebnych rzeczy na wyprawy, ciekawych miejsc,

b)      drama „znaleziony plecak" co mogło się wydarzyć ? co zawiera plecak (rzeczy potrzebne i nie potrzebne) - tworzymy historię.

 

III. GRUPA B3

1.    Pogadanka - kultywowanie tradycji historycznych: Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 mają, Dzień Zwycięstwa;

2.    Kontynuacja cyklu zajęć: „Dbam o wygląd" - pogadanki tematyczne

a)      „mój wizerunek - spostrzeganie mnie przez innych"

b)       „jak się ubrać na rozmowę o pracę".

 

IV. PRACOWNIA KULINARNA1.

1.        Przygotowanie poczęstunku na spotkanie z  rodzicami z okazji „Dnia Matki"

a)      zakup kiełbasek na grilla,

b)      przygotowanie kawy, herbaty itp.

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

V. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.    Aktualizacja Kroniki ŚDS:

a)      wydruk autorskich tekstów z imprez i wydarzeń w których uczestniczył ŚDS, wybór zdjęć.

2.    Majowa fotografia natury i przygotowanie wystawy zdjęć:

a)      spacer z aparatem po zielonych terenach naszego miasta, robienie zdjęć, obróbka zdjęć na komputerze,

b)      wydruk najciekawszych prac .

3.           „Polskie symbole narodowe i ich historia"-

a)      wyszukiwanie i przygotowywanie materiałów do dyskusji dostępnych

w Internecie

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

VI. TERAPIA RUCHOWA

1.        Kontynuacja ćwiczeń ogólno-usprawniających, rozciągających, gimnastyki korekcyjnej, wg. indywidualnych planów.

2.        Wyjście na pływalnie.

3.        Technika chodzenia w nordic walking - zajęcia na świeżym powietrzu.

 

VII .PRACOWNIA MUZYCZNA

1.    Przygotowanie występu grupy Klaps z okazji Dnia Matki

a)wybór wierszy i piosenek

2.    Przygotowanie oprawy muzycznej.

3.    Wybór uczestników i piosenek na Festiwal.

 

VIII. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.        Wspólne przygotowanie z pracownią muzyczną występu grupy Klaps z okazji Dnia Matki

a)      wybór wierszy i piosenek.

2.    Tworzenie z Uczestnikami gazetki w jadalni z okazji Dnia Matki.

3.    Nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym, w tym dbania o wygląd zewnętrzny, promowanie zdrowego stylu życia- kontynuacja).

4.        Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej).

 

IX. INTEGRACJA

1.         „ Piknik rodzinny" - spotkanie z rodzinami, grill, gry i zabawy integracyjne z okazji „Dnia Matki".

2.        „Co wiem o swoim mieście ? „

a)         przygotowanie quizu na temat wiedzy o  Środzie Wlkp.

b)         wycieczka po średzkiej starówce - omówienie najważniejszych zabytków.

Czerwiec

 

I. GRUPY  A,B1,B2,B3,C

1.        Wspólne zorganizowanie grilla w plenerze lub na dziedzińcu ŚDS.

2.        Wyjście nad jezioro lub do lasu z okazji Światowego Dnia Środowiska.

3.        „Czerwiec miesiącem turniejów" - przygotowanie rozgrywek miedzy typami B1 ,B2  i B3

a C i A w zakresie:

a)      „jaka to melodia",

b)      „memo",

c)      „piłkarzyki" itp.

4.      „Wiła wianki i rzucała je..."- poszukiwanie wzorów na wykonanie wianka, dobór materiałów i wykonanie. Przygotowanie do Nocy Świętojańskiej.

 

II. PRACOWNIA KULINARNA1

1.        Przygotowanie potrawy na grilla

2.        Prace porządkowe

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

III. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.    Archiwizacja kroniki ŚDS (uzupełnianie wpisów, artykułów).

2.    „Lato w edytorze graficznym" wykonywanie prac o tematyce lata w grafice komputerowej

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

IV. TERAPIA RUCHOWA

1.           Zajęcia ruchowe w terenie: marsz, tor przeszkód itp.

2.           Kontynuacja ćwiczeń ogólno-usprawniających, rozciągających, gimnastyki korekcyjnej, wg. indywidualnych planów.

 

V. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.           Dobór wybranych utworów muzycznych do możliwości wokalowych uczestników na Festiwal

2.           Zajęcia relaksacyjne - wykonywanie ćwiczeń rozluźniająco-aktywizujących

z jednoczesnym słuchaniem muzyki spokojnej

3.           Ćwiczenie wybranych utworów na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

4.           Ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie.

5.           Śpiewanie piosenek patriotycznych.

 

VI. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.           Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej).

2.           Gry i zabawy dydaktyczne, kalambury.

 

VII . INTEGRACJA

1.        „Wiła wianki i rzucała je..."- udział w imprezie zorganizowanej przez ŚDS Chrzypsko W.

2.        Wyjazd na zawody do Gozdowa.

Lipiec

I. GRUPA B1B2B3 A, C

a)      Prace przygotowawcze do Tygodnia Kultury Osób Niepełnosprawnych 2014.

b)      aranżacji wystroju Domu pod kątem Tygodnia Kultury Osób Niepełnosprawnych np. wycinanie elementów dekoracyjnych, odnawianie ozdób z ubiegłych lat,

c)      przygotowanie dekoracji sceny,

d)     przygotowanie Domu do przyjęcia gości - sprzątanie.

II. PRACOWNIA KULINARNA1

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

III. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.           Przygotowanie banerów informujących o Tygodniu Kultury Osób Niepełnosprawnych

a)      czyszczenie,

b)      wycinanie i naklejanie literek,

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

IV. TERAPIA RUCHOWA.

1.           Przygotowanie uczestników do udziału w zawodach sportowych w Gozdowie

2.           Kontynuacja ćwiczeń ogólno-usprawniających, rozciągających, gimnastyki korekcyjnej, wg. indywidualnych planów.

3.           Przygotowanie zajęć rekreacyjnych, które odbędą się podczas festiwalu; dobór gier i zabaw integracyjnych.

4.           Kontynuacja nauki prawidłowego chodzenia nordic wal king.

 

V. PRACOWNIA MUZYCZNA.

1.           Ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie.

2.           Próby wokalno-instrumentalne przygotowujące do Festiwalu.

 

VI. WSPARCIE PEDAGOGICZNE.

1.           Nauka, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym:

a)      dbałość o wygląd zew.

b)      nauka higieny

c)      aktywizacja uczestników podczas zajęć

2.    Gry i zabawy dydaktyczne

3.    Ćwiczenie podpisu.

 

VII. INTEGRACJA

1.           Udział w spartakiadzie sportowej organizowanej przez ŚDS Gozdowo.

Sierpień

I. Grupa B1 B2B3 A, C - INTEGRACJA

1.        Tydzień Kultury Osób Niepełnosprawnych

a)       XXI Ogólnopolski Festiwal Wokalno - Instrumentalny Osób Niepełnosprawnych - Środa Wlkp.

b)       dekorowanie budynku przygotowanymi dekoracjami

c)       przygotowanie i dekoracja sceny na dziedzińcu ŚDS

d)     udział w warsztatach muzycznych i plenerowych, dyskotece

e) udział w Koncercie Galowym

2.        Wyjście do kina.

 

II. PRACOWNIA KULINARNA1.

1.        Prowadzenie kawiarenki festiwalowej.

2.        Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

III. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.              XX Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Instrumentalny Osób Niepełnosprawnych:

a)      robienie zdjęć, ksero nut, nagrywanie filmu z koncertu.

 

IV. TERAPIA RUCHOWA

1.             Zajęcia rekreacyjne w ramach warsztatów  odbywających się podczas festiwalu.

2.             Kontynuacja ćwiczeń :ogólno-usprawniających, rozciągających, gimnastyki korekcyjnej, wg. indywidualnych planów.

3.             Zajęcia na świeżym powietrzu.: pokonywanie toru przeszkód, gry zespołowe.

 

V. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.           Oprawa muzyczna podczas występów na próbach.

2.           Praca nad emisją głosu.

3.           Doskonalenie nauki na instrumentach.

 

VI. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.             Rozwijanie prawidłowej komunikacji werbalnej w grupie, kształtowanie pozytywnych relacji Uczestnika z osobami bliskimi oraz innymi osobami z najbliższego otoczenia, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących m.in. funkcjonowania rodziny Uczestnika, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;

Wrzesień

 

I. GRUPA A,C

1.           „Moje wiadomości nt. II wojny światowej" - dyskusja.

2.           „Miejsca pamięci narodowej  w moim mieście"- wycieczka do miejsc upamiętniających wydarzenia

       II -ej wojny światowej.

3.           Przygotowania do Przeglądu Twórczości artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy „Vena".

a)      ustalenie terminu w uzgodnieniu z Ośrodkiem Kultury w Środzie Wlkp.

b)      przygotowanie statuetek, dyplomów.

 

II. GRUPA B1 i B2

1.           „Jesień i Ja" - cykl zajęć poświęcony jesieni

a)      quiz jesienny,

b)      wykonanie prac o tematyce jesiennej dowolna techniką,

c)       pogadanka nt. ubierania się  jesienią,

d)      przygotowanie krawatów z tekturki na „dzień chłopca".

 

III. GRUPA B3

1.           „Dary lasu"

a)      wyjazd do lasu na grzyby, po szyszki,

2.           Wycieczka do miejsc pamięci narodowej w Środzie Wielkopolskiej w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

3.           „Jesień w  witrażu" - wykonanie witraży w jesiennej barwie.

 

IV. PRACOWNIA KULINARNA1

1.         Pożegnanie lata:

a)      przygotowanie surówek, sałatek według ustalonego menu

b)      zakup kiełbasek,

c)      prace porządkowe.

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

V. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.           Przygotowanie zaproszeń, dyplomów na pożegnanie lata.

2.           Przygotowanie zaproszeń i kart zgłoszeń, przygotowanie plakatów, wydruk zaproszeń i plakatów na Venę.

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

VI. TERAPIA RUCHOWA

1.           Kontynuacja ćwiczeń :ogólno-usprawniających, rozciągających, gimnastyki korekcyjnej, wg. indywidualnych planów.

2.           Zajęcia taneczno-ruchowe: wybrane układy taneczne.

 

VII. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.          Przygotowanie piosenek biesiadnych na pożegnanie lata.

2.          Ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, ćwiczenia poprawiające pamięć i rozwijające wyobraźnie.

3.          Przygotowanie grupy Klaps do występu na „Venę" - przegląd twórczości śds-ów.

 

VIII. WSPARCIE PEDAGOGICZNE.

1.           Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej)

2.           Rozwijanie prawidłowej komunikacji werbalnej w grupie, kształtowanie pozytywnych relacji Uczestnika z osobami bliskimi oraz innymi osobami z najbliższego otoczenia, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących m.in. funkcjonowania rodziny Uczestnika, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

 

IX. INTEGRACJA

1.           „Pożegnanie lata „- spotkanie integracyjne  z opiekunami przy ognisku

a)      przygotowanie gier i konkursów,

b)      przygotowanie drewna na ognisko.

2.           Obchody „Dnia chłopca" - wręczenie przygotowanych krawatów, wspólna kawa, herbata, ciastko.

3.           Jesienne porządki  na dziedzińcu.

Październik

I. GRUPY B1 B2 B3

1.    „Dbamy o swoje zdrowie psychiczne"

a) wyjście na miasto z ulotkami nt. zaburzeń psychicznych- z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

2.    „Jesień w modzie"

a)      jak ubrać się jesienią, zajęcia utrwalające zasady prawidłowego dostosowania  ubioru do panujących warunków atmosferycznych, dbanie o wygląd zewnętrzny, wyszukiwanie strojów w katalogach,

b)      wspólne ubieranie Pani Jesień - papierowy manekin,

c)      wykonywanie pracy indywidualnej „Pan i Pani Jesień" techniką dowolną.

3.    „To była jesień"... opowiedzenie historyjki, wykorzystanie elementów dramy.

4.    „Halloween - straszne czy śmieszne?"

a)      wykonanie kościotrupów z papieru (wystrój),

b)      wykonanie lampionu z dyni,

c)       smażenie placków dyniowych.

 

III. PRACOWNIA KULINARNA1

1.        Zupa dyniowa z kluseczkami:

a)      wyszukanie przepisu,

b)      przygotowanie listy zakupów

2.        Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

 

IV. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.        Przygotowanie plakatów dotyczących obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

2.        Przygotowanie dyplomów i podziękowań na Venę

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

V. TERAPIA RUCHOWA

1.        Ćwiczenia oddechowe, rozciągające.

2.        Gimnastyka grupowa.

3.        Ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia.

4.        Gimnastyka korekcyjna.

VI. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.        Nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon)

2.        Ćwiczenia prawidłowej wymowy, oddechu, emisja głosu

3.        Praca z komputerem - wykorzystywanie posiadanych programów muzycznych np„Natura Sound Therapy".

4.        Obsługa techniczna "Veny".

5.        „Mimozami jesień się zaczyna.." - plebiscyt piosenki jesiennej - hit Jesień 2014.

 

VII. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.           Przygotowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10.X.) we współpracy z kadrą oraz Uczestnikami ŚDS.

2.           Pogadanki na temat znaczenia tradycji w naszym życiu- przygotowania do Święta Zmarłych.

3.           Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej).

 

VIII. INTEGRACJA

1.        „Depresja to nie koniec świata"

a)      ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zaproszenie uczestników ŚDS w Chromcu na spotkanie z psychologiem i lekarzem psychiatra.

2.        Wystawa prac promujących twórczość osób niepełnosprawnych z powiatu.

3.        Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy - Vena.

4.        Spotkanie z członkami Klubu Wolontariusza w ramach promocji zdrowia psychicznego.   

Listopad

I. GRUPA A, B1 B2B3, C

1.    „Pamiętajmy o najbliższych"- Święto Zmarłych i Zaduszki - wyjście na Cmentarz .

2.    Przygotowanie ozdób świątecznych do zmiany wystroju ŚDS technika dowolna (masa solna, drewno,  drut, papier, gips, sznurek, wyszywanki i haft).

3.    „Moja ojczyzna"- 11 listopada- pogadanka o święcie, o patriotyzmie, nauka pierwszej zwrotki hymnu.

II. GRUPA B1 i B2

1.    „Moja ojczyzna"- 11 listopada- pogadanka o święcie, o patriotyzmie, nauka pierwszej zwrotki hymnu

2.    „Bożonarodzeniowy zawrót głowy.."

a)   przygotowanie ozdób i życzeń.

3.    „Każdy z nas jest    Mikołajem"; wykonywanie elementów dekoracyjnych do świątecznego wystroju placówki

4.    „Andrzejki - bawmy się!!!!"

a)        pogadanka - „co wiemy o wróżbach andrzejkowych",

b)        przygotowanie kilka wróżb na wieczór andrzejkowy.

III. GRUPA B3

1.        Zorganizowanie konkursu z okazji: Dnia Tolerancji (16 listopada) i Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień (21 październik) - spotkanie integracyjne, pogadanka.

2.        Andrzejki - przygotowanie poczęstunku

a)      zakup ciasteczek,

b)      przygotowanie kawy, herbaty.

3.        Cykl zajęć: - „Wiem co jem" - tematyka dostosowana do potrzeb Uczestnika

a)      pogadanki.

IV. PRACOWNIA KULINARNA1.

1.        Przygotowanie bigosu na Andrzejki

a)      ustalenie potrzebnych składników,

b)      zakup produktów

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

V. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.        Kalendarze na 2014 r.

a)      pomysł na projekt, wyszukanie wszystkich dni świątecznych, dobór zdjęć

z plenerów fotograficznych do pór roku.

2.        Przygotowanie wystawy zdjęć z archiwum ŚDS:

„przekopanie" archiwum zdjęć, wybór zdjęć, opatrzenie każdego zdjęcia stosownym komentarzem, wydruk, rozmieszczenie w antyramach.

3.        Andrzejki - oprawa foto

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

VI. TERAPIA RUCHOWA

1.        Ćwiczenia oddechowe, rozciągające

2.        Gimnastyka grupowa

3.        Ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia

4.        Gimnastyka korekcyjna.

VII. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.        Oprawa muzyczna podczas zabawy andrzejkowej

2.        Śpiewanie i przypomnienie znanych i nauka nowych kolęd oraz piosenek o tematyce zimowo-świątecznej, granie własnego akompaniamentu perkusyjnego do wykonywanych utworów.

VIII. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.        Pomoc w przygotowaniu oraz udział w imprezie andrzejkowej

2.        Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej.

 

IX. INTEGRACJA

1.      Zabawa andrzejkowa (zaproszenie zaprzyjaźnionego domu, albo grupę uczestników WTZ)

a)       przygotowania do zabawy,

b)       dekoracja sali

2.        Spotkanie integracyjne z opiekunami z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Grudzień

 

I.GRUPA A, B1 B2B3, C

1.        „Zima otuliła nas ... "przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

a)       przygotowywanie kartek dowolną techniką: wydzieranka, haft, rysunek komputerowy

b)       wykonywanie ozdób świątecznych

c)       dekoracja Domu.

2.        Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudzień)

a)   pogadanka z psychologiem nt. niepełnosprawności.

3.        Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia cd.:

a)       wykonanie świątecznych stroików na stoły

b)       przygotowanie świątecznych upominków

c)       przygotowanie dekoracji świątecznych.

4.         Pierniczkowe życzenia" wykonywanie pierniczków , wyjście na ulice miasta i obdarowywanie nimi napotkanych przechodniów.

II. PRACOWNIA KULINARNA1

1.           „Wigilijne potrawy czyli co powinno znaleźć się na naszym stole"?

a)       przygotowanie menu

b)       zakupy

c)       przygotowanie wigilijnych potraw

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 1.

III. PRACOWNIA KOMPUTEROWA2

1.      Przygotowywanie kopert do kartek Bożonarodzeniowych:

a)      wydruk szablonów kopert, wycinanie szablonów, składanie

2.           „Pani zima"

a)    zdjęcia w plenerze zimowym:

b)    spacer z aparatem po  terenach naszego miasta, robienie

c)    zdjęć, obróbka zdjęć na komputerze,

d)    wydruk najciekawszych prac.

3. Aktualizacja Kroniki 2013 r.

a) wydruk autorskich tekstów z imprez i wydarzeń w których uczestniczył ŚDS z uwzględnieniem chronologii dat,  wybór zdjęć, szukanie artykułów o naszym Domu w lokalnej prasie.

Harmonogram zajęć pracowni na cały rok według załączonego przypisu nr 2.

 

IVTERAPIA RUCHOWA.

1.           Gimnastyka poranna: ćwiczenia oddechowe, rozciągające.

2.           Gimnastyka grupowa.

3.           Ćwiczenia indywidualne według wskazań lekarskich dla osób po przebytych schorzeniach: czynno-bierne, bierne, pionizacja, nauka chodzenia.

 

V. PRACOWNIA MUZYCZNA

1.           Nauka i przypomnienie kolęd.

2.           Przygotowanie repertuaru kolęd na występ w ŚDS, Dom Pogodnej Jesieni i OPS.

 

VI. WSPARCIE PEDAGOGICZNE

1.           Przygotowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Osób Niepełnosprawnych (3.XII.

2.           Pogadanki na temat znaczenia tradycji w naszym życiu; przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oraz Wieczerzy Wigilijnej w ŚDS;

3.           Zajęcia rewalidacyjne stymulujące ogólny rozwój intelektualny osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualne i grupowe (zgodne z planami rewalidacji indywidualnej).

4.  Rozwijanie prawidłowej komunikacji werbalnej w grupie, kształtowanie pozytywnych relacji Uczestnika z osobami bliskimi oraz innymi osobami z najbliższego otoczenia, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących m.in. funkcjonowania rodziny Uczestnika, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

VII. INTEGRACJA

1.           Spotkanie opłatkowe uczestników i wspólne kolędowanie.

ZAJĘCIA STAŁE PROWADZONE W RAMACH:

I. PRACOWNI KULINARNEJ (przypis nr 1)

przez cały rok w ramach treningu kulinarnego prowadzi:

a)      nabywanie umiejętności przygotowywania posiłków obiadowych, sałatek, surówek,

b)      właściwe przechowywanie żywności (magazyn, lodówka, zamrażarka).

1.        Trening samoobsługi i zaradności:

a)      nauka posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego (kuchenka, piekarnik, maszynka elektryczna, patelnia elektryczna, bemar, wyparzarka, lodówka, mikser).

b)      nauka obsługi czajnika, parzenia, dozowania

 

2.        Trening umiejętności praktycznych:

a)      staranne wykonywanie czynności porządkowych w pracowni, zapleczu, stołówce, magazynach

b)       używanie i dozowanie środków czyszczących

3.        Treningi budżetowe:

a)       dokonywanie zakupów bieżących z uwzględnieniem właściwych artykułów (orientacja w cenach)

b)       sporządzanie listy zakupów według tygodniowego menu

4.        Treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi (praca z indywidualnym uczestnikiem):

a)      sposoby oszczędnego gospodarowania pieniędzmi

b)      planowanie i dokonywanie zakupów wg bieżących potrzeb

c)       regularne uiszczanie opłat

d)     poruszanie się w sklepach samoobsługowych na ulicach, chodnikach, w grupie

e)      poznawanie wartości pieniądza

5.    Treningi nauki higieny:

a)   zwracanie uwagi na higieniczne nawyki i zasady przy przygotowywaniu posiłków

6.    Treningi umiejętności interpersonalnych:

a)   kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, komunikowania się.

 

II. PRACOWNI KOMPUTEROWEJ (przypis nr 2)

przez cały rok w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego realizuje zadania poprzez:

                                   1.         wzbogacanie wiedzy o dodatkowe umiejętności, spędzanie wolnego czasu ciekawiej, podniesienie kwalifikacji, znalezienie pracy, wykorzystanie komputera w pracy zawodowej

                                   2.         poznanie zasad korzystania z podstawowej przeglądarki internetowej Gogle

                                   3.         poznanie nieograniczonych możliwości sieci. Nauka dotyczy korzystania z zasobów sieciowych i znajdowania informacji na różne interesujące tematy w celu poszerzenia horyzontów myślowych

                                   4.         zapoznanie się z budową komputera, rozpoznawania poszczególnych elementów składowych komputera

                                   5.         zakładanie poczty elektronicznej. W ramach założonych kont  wykorzystuje się również możliwości komunikatora internetowego tlen.pl w celu poznania innych dróg komunikacji typu peer-to-peer. poznanie możliwości komunikatora Gadu-Gadu

                                   6.         wzbogacenie poznanie podstawowej obsługi edytora tekstowego Word i  graficznego Paint w powiązaniu z pracą na pamięciach przenośnych typu pendrive oraz we współpracy z pocztą elektroniczną w celu przesyłania danych w załącznikach

                                   7.         zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń biurowych typu ksero, drukarka atramentowa i laserowa w dziedzinie najnowszej techniki informatycznej

                                   8.         nauka tworzenia folderów

                                   9.         poznanie możliwości technologii cyfrowej w zakresie pracy ze zdjęciami

                                 10.       wykorzystanie umiejętność logicznego myślenia i refleksu w grach typu online słuchanie  muzyki

                                 11.       prace nad kalendarzami na 2014 rok

                                 12.       prace nad Kroniką ŚDS.

1.        Treningi umiejętności interpersonalnych:

a)      kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, komunikowania się.

 

III. PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

1.    Terapia indywidualna dla uczestników grup A i C

a)      Prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników grup A,B,C

b)      Rozmowy indywidualne - interwencja kryzysowa dla uczestników grup A, B, C

c)      Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników grup A, B, C i ich rodzin

d)     Prowadzenie psychoedukacji dla wybranej grupy osób według zgłaszanych potrzeb Praca z rodziną uczestnika

e)      Dokonywanie wstępnych i okresowych ocen psychologicznych dla uczestników grup A, B, C           Tworzenie i koordynowanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących dla uczestników grup A, B, C

 

IV. PORADNICTWA SOCJALNEGO

1.    Współpraca z rodziną

2.    Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i kontaktowaniu się z różnymi instytucjami.

 

PONADTO WSZYSTKIE GRUPY

 w ramach zajęć w systemie codziennym, tygodniowym prowadzą:

1.         Treningu  funkcjonowania w życiu codziennym tj.

  • trening nauki higieny: mycie całego ciała, rąk, włosów, dbania o stopy i higienę jam ustnej
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny: dobór odzieży , zmienianie bielizny, czyszczenie obuwia,
  • umiejętności praktycznych:

- samoobsługi: korzystanie z urządzeń AGD, prania, prasowania

- porządkowy: zamiatanie i mycie podłóg, mycie okien, porządkowanie w szafach i na półkach, ścieranie kurzy, porządkowanie łazienki - dobór środków czystości,

- ogrodniczy: podlewanie kwiatów, w zależności od pory roku: zamiatanie dziedzińca, wyrywanie chwastów, sadzenie nowych roślinek, grabienie liści

- przygotowywania podstawowego posiłku,  np. kanapka.

2.    Treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi tj. zapoznanie się ze:

a)      źródłem dochodu,

b)       pojęciem stałych opłat,

c)      pojęciem wydatków nieoczekiwanych,

d)     zasadami planowania wydatków,

e)      dokonywania zakupów.

3.    Treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

-          pogadanki  i  zajęcia praktyczne kształtujące prawidłowe relacje w grupie,

-          kształtowanie pozytywnych relacji w miejscu zamieszkania i poza nim,

-          załatwiania spraw w urzędach i instytucjach,

-          dobór właściwego tonu głosu do treści rozmowy,

-          aktywne słuchanie rozmówcy,

4.    Trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

-          rozwijanie zainteresowań prasą, literatura, audycjami telewizyjnymi i radiowymi,

-          motywowanie do rozwijania swojego hobby( malarstwo, hafciarstwo, grę na instrumencie itp.)

-          udział w imprezach i spotkaniach integracyjnych,

-          terapia zajęciowa wg. potrzeb i oczekiwań uczestników,

-          gry towarzyskie,

 

Dodatkowo uczestnicy  w ramach aktywizacji zawodowej biorą udział w projekcie ( kontynuacja do 31.V.2014r.) „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim" w ramach którego prowadzone będą następujące treningi pracą:

1.        przygotowywanie posiłków, pomoc kuchenna,

2.          utrzymania porządku i czystości, pielęgnacja terenów zielonych,

3.          wyrób biżuterii i kartek ozdobnych,

4.          wyroby z filcu i przedmiotów użytkowych,

5.          wyrób witraży

6.          usługi poligraficzne, introligatorskie i fotograficzne,

7.          metaloplastyka i prace w drewnie.

Opracowanie:

Ewa Przybylska

Kierownik

ŚDS w Środzie Wlkp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/12/2013 12:28:01)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (12/12/2013 12:28:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (12/12/2013 12:28:01)
Lista wiadomości