Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 400/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

Uchwała Nr  400/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni znajdującej się na parterze korytarza w budynku głównym w celu ustawienia automatów do napojów ciepłych, zimnych oraz słodyczy na okres do 3 lat tj. od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Umowa winna być  zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                         

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 400 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia  2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę   przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły.

W dniu 2 grudnia 2013 roku Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę 3 m2 korytarza na parterze korytarza w budynku głównym w celu ustawienia automatów do napojów ciepłych, zimnych oraz słodyczy na okres do 3 lat tj. od  1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   Zarząd Powiatu Średzkiego jeżeli jest to kolejna umowa zawierana przez strony, której przedmiotem byłaby ta sama nieruchomość, wyraża zgodę na przedmiotowy najem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/12/2013 12:20:01)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (12/12/2013 12:20:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (12/12/2013 12:20:01)
Lista wiadomości